NameMNCMCC
Enviar SMS a Austria Orange Austria Telecommunication GmbH (Orange),AustriaAustria Orange Austria Telecommunication GmbH (Orange),Austria12232
Enviar SMS a Austria Mobilkom Austria AG (A1),AustriaAustria Mobilkom Austria AG (A1),Austria11232
Enviar SMS a Tele2,AustriaTele2,Austria0232
Enviar SMS a Max Mobile (T-Mobile),AustriaMax Mobile (T-Mobile),Austria3232
Enviar SMS a 3 AT,Austria3 AT,Austria10232
Enviar SMS a TRE (H3G),AustriaTRE (H3G),Austria10232
Enviar SMS a T-Mobile Austria GmbH (Tele.Ring),AustriaT-Mobile Austria GmbH (Tele.Ring),Austria7232
Enviar SMS a Orange (ONE),AustriaOrange (ONE),Austria5232
Enviar SMS a Mobilkom (Telekom,A1,PTA),AustriaMobilkom (Telekom,A1,PTA),Austria1232
Enviar SMS a ACOTEL,AustriaACOTEL,Austria0232

Enviar SMS gratis a Austria